PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU
na vyžádání; e-mail: krivankova@ibp.cz

image
na podzim organizujeme společně s kolegy z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV Čr a biofyzikálního ústavu av čR řadu vědeckých akcí.

23. Společné setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků a Den otevřených dveří BFÚ AV ČR (https://www.ibp.cz/cs/).

image
CENA BIOFYZIkálního sdružení udělena

Gratulujeme k ceně Českého biofyzikálního sdružení za nejlepší flashtalk, kterou získaly Anika Blum, Terezie Dobrovolná a Dorota Sklenářová.

image
cena emila palečka udělena

Gratulujeme Ravery Jovinary Sebuyoya z Masarykova onkologického ústavu (MOU) v Brně k ceně Emila Palečka za nejlepší prezentaci formou přednášky. Cenu uděluje Biofyzikální ústav AV ČR v Brně, ve kterém prof. Paleček dlouhá léta pracoval a rovněž spolupracoval s kolegy z MOU, s přispěním Českého biofyzikálního sdružení, které tuto vědeckou akci, organizovanou kolegy z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, také podpořilo.

Podpořili jsme Týden vědy a techniky Akademie věd ČR